ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Hadhanah atau Penjagaan Kanak-KanakSeksyen 84. Bagaimana hak penjagaan hilang

Hak seseorang perempuan terhadap hadhanah hilang—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.