ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003


Mukadimah
SEBAGAI TANDA PERSETUJUAN DAN KEBENARAN
KAMI DAN UNDANG YANG EMPAT SERTA TENGKU
BESAR TAMPIN

(MOHOR KERAJAAN)
TUANKU JA’AFAR IBNI
ALMARHUM TUANKU
ABDUL RAHMAN
Yang di-Pertuan Besar
Negeri Sembilan
28 Februari 2004

Suatu Enakmen bagi meminda dan menyatukan peruntukan-peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.
[ ]

DIKANUNKAN oleh Yang Maha Mulia dan Undang Yang Empat serta Tengku Besar Tampin, dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negeri seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.