ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Hadhanah atau Penjagaan Kanak-KanakSeksyen 83. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan

Seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak, berhak menjalankan hak terhadap hadhanah jika—
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.