ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 11. Perkahwinan tidak sah

Sesuatu perkahwinan adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu menurut Hukum Syarak untuk menjadikannya sah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.