ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAINSeksyen 78. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak

Seksyen 71 hendaklah terpakai, dengan pindaan yang sesuai dan mengikut Hukum Syarak, bagi perintah-perintah mengenai pembayaran nafkah bagi faedah seseorang anak.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.