ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN
Permulaan Kepada PerkahwinanSeksyen 19. Kebenaran perlu sebelum akad nikah

Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan melainkan jika suatu kebenaran berkahwin telah diberikan—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.