ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Kesahtarafan AnakSeksyen 119. Pengakuan selain sebagai anak, ibu atau bapa

Jika seseorang mengakui seorang lain sebagai seorang keluarga, selain sebagai seorang anak, ibu, atau bapa, pengakuan itu tidak boleh menyentuh mana-mana orang lain melainkan jika orang lain itu mengesahkan pengakuan itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.