ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Penjagaan ke atas Orang dan HartaSeksyen 94. Perubahan kuasa penjagaan harta

Dalam melantik seseorang penjaga bagi harta seseorang kanak-kanak, Mahkamah boleh, dengan perintah, menentukan, menyekat, atau meluaskan kuasa penjaga berhubung dengannya, setakat yang perlu bagi kebajikan kanak-kanak itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.