ENAKMEN 11 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SEMBILAN) 2003

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Perintah Supaya Hidup Bersama SemulaSeksyen 121. Permohonan oleh isteri atau suami yang ditinggal langsung

Jika seseorang telah tidak lagi hidup bersama dengan isterinya atau suaminya mengikut cara yang dikehendaki oleh Hukum Syarak, maka isteri atau suami itu boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan perintah supaya orang itu hidup bersama semula dengan isteri atau suaminya:

Dengan syarat bahawa perintah itu tidak mendatangkan darar syari’e kepada mana-mana pihak.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.