ENAKMEN 3 TAHUN 2005
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2005

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Hadhanah atau Penjagaan Kanak-KanakSeksyen 84. Bagaimana hak penjagaan hilang

Hak seseorang perempuan terhadap hadhanah adalah hilang—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.