ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990


Mukadimah

(MOHOR KERAJAAN)
BETA BERSETUJU,

HAJI AHMAD SHAH,
Sultan Pahang

15hb April 1989
Suatu Enakmen untuk meminda Enakmen Pentadbiran Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 1982.
[ ]

Mengikut Fasal (1) Perkara 24, Bahagian Pertama, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang MAKA ADALAH DENGAN INI DIKANUNKAN oleh Badan Perundangan Negeri Pahang seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.