ENAKMEN 3 TAHUN 2005
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2005


JADUAL
JADUAL

(Subseksyen 2(3))

BENTUK SKRIP BAHASA ARAB BAGI PERKATAAN
DAN UNGKAPAN TERTENTUDiluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Pahang pada 21 November 2005.
[PUN. Phg. 863]
NASHRUDDIN BIN MD. SALIM,
Setiausaha Dewan Undangan Negeri,
Pahang
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.