ENAKMEN 3 TAHUN 2005
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2005


Mukadimah

(MOHOR KERAJAAN)
BETA BERSETUJU,SULTAN AHMAD SHAH
AL-MUSTA’IN BILLAH IBNI
AL-MARHUM SULTAN ABU BAKAR
RI’AYATUDDIN AL-MU’ADZAM SHAH
Sultan Pahang

27 Disember 2005

Suatu Enakmen bagi meminda dan menyatukan peruntukan-peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga.

[ ]

DIPERBUAT undang-undang oleh Badan Perundangan Negeri Pahang seperti yang berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.