ENAKMEN 3 TAHUN 2005
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2005

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN
Permulaan kepada perkahwinanSeksyen 19. Kebenaran perlu sebelum akad nikah

Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan melainkan suatu kebenaran berkahwin telah diberi—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.