ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN III - MAHKAMAH SYARIAHSeksyen 61. Mahkamah Syariah terbuka kepada orang ramai.


Semua perbicaraan dalam Mahkamah Syariah hendaklah terbuka kepada orang ramai:

Dengan syarat bahawa Mahkamah Syariah boleh memerintahkan keseluruhan atau mana-mana bahagian perbicaraan itu diadakan dalam mahkamah tertutup jika Mahkamah Syariah itu berpuas hati bahawa adalah demi kepentingan keadilan atau kesopanan untuk berbuat demikian.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.