ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN VIII - PENDIDIKAN AGAMASeksyen 115. Pengecualian.


Majlis boleh mengecualikan mana-mana orang atau kelas orang daripada mana-mana peruntukan Bahagian ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.