ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGSeksyen 16. Kuorum.


Tiada urusan, kecuali yang berkenaan dengan penangguhan, boleh dibuat dalam mesyuarat, dan tiada ketetapan atau tindakan Majlis yang dibuat atau dilaksanakan di dalam mesyuarat boleh menjadi sah, kecuali sekurang-kurangnya satu pertiga ahli-ahli termasuk orang yang mempengerusikan mesyuarat hadir dalam mesyuarat itu.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.