ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991


JADUAL KEDUA


(Seksyen 60)

1. Johor

2. Kedah

3. Kelantan

4. Melaka

5. Negeri Sembilan

6. Perak

7. Perlis

8. Pulau Pinang

9. Selangor

10. Terengganu

11. Sabah

12. Sarawak

13. Wilayah Persekutuan.


Diluluskan oleh Dewan Negeri Pahang pada 28hb November 1991.
[SUK.Phg. (DN) 03/0097 Pt. 6; PUN. Phg. (S) 667.]
AB. KHALID BIN MAT,
Setiausaha Dewan Undangan Negeri,
Pahang


Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.