ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991


SENARAI PINDAANUndang-undang yang memindaTajuk ringkasTarikh mula berkuat kuasa

Phg. En. 5/01Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam (Pindaan) 200128 Disember 2001
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.