ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH SYARIAHSeksyen 70. Keputusan ikut majoriti.


Rayuan hendaklah diputuskan mengikut pendapat majoriti Mahkamah Rayuan Syariah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.