ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGSeksyen 19. Kuasa pengerusi mesyuarat.


Pengerusi mesyuarat hendaklah mengawal segala perbincangan dan prosiding mesyuarat Majlis dan hendaklah bertanggungjawab menjalankan mesyuarat dengan teratur dan lancar.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.