ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGSeksyen 33. Prosedur.


Majlis boleh, tertakluk kepada Enakmen ini, menentukan semua perkara berkaitan dengan prosedur dan amalannya sendiri:

Dengan syarat bahawa amalan dan prosedur yang dipakai oleh Kerajaan Negeri boleh digunakan sebagai panduan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.