ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN III - MAHKAMAH SYARIAHSeksyen 55. Keputusan majoriti.


Rayuan hendaklah diputuskan menurut pendapat majoriti Mahkamah Rayuan Syariah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.