ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGSeksyen 29. Pengkhidmat awam.


Semua ahli, pegawai dan pengkhidmat Majlis, semasa menunaikan kewajipan-kewajipan mereka sebagai ahli, pegawai dan pengkhidmat Majlis, hendaklah disifatkan sebagai pengkhidmat awam mengikut pengertian Kanun Keseksaan [N.M.B. Bab 45].Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.