ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN III - MAHKAMAH SYARIAHSeksyen 58. Bahasa Mahkamah Syariah.


(1) Bahasa dalam Mahkamah Syariah hendaklah Bahasa Kebangsaan.

(2) Segala dokumen dan nota prosiding boleh ditulis, ditaip atau dicetak dengan tulisan rumi atau jawi.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.