ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN V - KEWANGANSeksyen 68. Sumbangan daripada Kerajaan Negeri.


Kerajaan boleh dari masa ke masa menyumbang kepada Kumpulan Wang Khairat Am mengikut amaun yang difikirkannya wajar.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.