ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN VI - MASJIDSeksyen 95. Tauliah.


(1) Setiap orang yang dilantik menjadi Imam, Khatib, Bilal dan Siak termasuk setiap orang yang disifatkan sebagai telah dilantik di bawah subseksyen 4 seksyen 93 hendaklah diberi tauliah oleh Majlis.

(2) Setiap Pegawai Masjid hendaklah mempunyai kuasa dan tugas sebagaimana ditetapkan dalam tauliah mereka masing-masing.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.