ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGSeksyen 6. Mohor.


Majlis hendaklah mempunyai suatu mohor yang mengandungi apa-apa tanda yang diluluskan oleh Majlis dan mohor itu boleh dari masa ke masa dipecah, ditukar, diubah atau dibuat baharu sebagaimana difikirkan patut oleh Majlis.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.