ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN VII - PEMELUKAN AGAMA ISLAMSeksyen 104. Hak dan kewajipan muallaf.


Dari saat dia memeluk agama Islam, seseorang muallaf, termasuk muallaf kanak-kanak, mempunyai hak dan kewajipan yang sama seperti orang Islam yang lain.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.