ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGORSeksyen 34. Pengenaan surcaj.


(1) Seseorang yang sedang atau pernah bekerja dengan Majlis boleh disurcaj jika ternyata kepada Majlis bahawa orang itu—
(2) Dalam seksyen ini, “pegawai perakaunan” termasuklah seseorang pegawai yang dipertanggungkan dengan—
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.