ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN VII - PEMELUKAN AGAMA ISLAMSeksyen 111. Kuasa membuat kaedah.


Majlis boleh membuat kaedah-kaedah bagi menguatkuasakan peruntukan-peruntukan Bahagian ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.