ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGSeksyen 37. Bentuk fatwa.


(1) Sesuatu fatwa hendaklah menyebut bahawa ia dibuat menurut seksyen 36.

(2) Sesuatu fatwa jika disiarkan dalam Warta hendaklah dalam Bahasa Kebangsaan dalam tulisan rumi dan jawi.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.