ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN IV - MAHKAMAH SYARIAHSeksyen 63. Rayuan kepada Mahkamah Tinggi Syariah.


(1) Rayuan boleh dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah daripada apa-apa keputusan sesuatu Mahkamah Rendah Syariah—
(2) Dalam mana-mana rayuan, Mahkamah Tinggi Syariah boleh—
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.