ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN V - KEWANGANSeksyen 82. Kuasa Majlis memungut zakat dan fitrah.


Majlis hendaklah mempunyai kuasa dan hendaklah berkewajipan memungut semua zakat dan fitrah yang kena dibayar dalam Negeri Pahang menurut Hukum Syarak.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.