ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN VI - MASJIDSeksyen 99. Pengecualian.


Majlis boleh melalui pemberitahuan dalam Warta mengecualikan mana-mana masjid daripada semua atau mana-mana peruntukan Bahagian ini.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.