ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN V - KEWANGANSeksyen 74. Pendapatan daripada wakaf dan nazar.


(1) Pendapatan daripada sesuatu wakaf khas, jika diterima oleh Majlis, hendaklah digunakan olehnya mengikut peruntukan-peruntukan yang sah wakaf khas itu.

(2) Pendapatan daripada tiap-tiap wakaf lain dan tiap-tiap nazar am hendaklah dibayar kepada dan menjadi sebahagian daripada Kumpulan Wang Khairat Am.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.