ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991


Mukadimah

BETA BERSETUJU,HAJI AHMAD SHAH,
Sultan Pahang
(MOHOR KERAJAAN)

13hb Disember 1991
Suatu Enakmen bagi membuat peruntukan mengenai undang-undang berkaitan dengan penguatkuasaan dan pentadbiran Undang-Undang Islam, penubuhan dan organisasi Mahkamah Syariah dan perkara- perkara lain yang berkaitan dengannya.

[ ]

Menurut Fasal (1) Perkara 24 Bahagian Pertama Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang ADALAH DENGAN INI DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Badan Perundangan Negeri Pahang seperti berikut:Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.