ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGSeksyen 23. Salinan keputusan.


Satu salinan apa-apa keputusan Majlis yang telah diakui sah oleh Setiausaha sebagai salinan yang benar keputusan Majlis adalah mencukupi sebagai keterangan mengenainya dan semua mahkamah termasuk mahkamah sivil hendaklah memberi pengiktirafan kehakiman terhadap tandatangan Setiausaha.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.