ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGSeksyen 12. Perlantikan hendaklah diwartakan.


Semua perlantikan, penamatan dan pembatalan perlantikan di bawah seksyen 7, 9 dan 10 hendaklah disiarkan dalam Warta.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.