ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN III - MAHKAMAH SYARIAHSeksyen 49. Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah.


(1) Sesuatu rayuan hendaklah dibawa kepada Mahkamah Tinggi Syariah daripada keputusan Mahkamah Rendah Syariah -
(2) Dalam mana-mana rayuan, Mahkamah Tinggi Syariah boleh -
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.