ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN III - MAHKAMAH SYARIAHSeksyen 64. Mengeluarkan orang bukan Islam daripada bidangkuasa.


Tiada suatupun keputusan Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah boleh menjejaskan atau melibatkan hak, kepentingan atau harta seseorang bukan Islam.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.