ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN VII - PEMELUKAN AGAMA ISLAMSeksyen 105. Daftar Muallaf.


Majlis boleh melantik seseorang menjadi Pendaftar Muallaf untuk menyelenggarakan suatu Daftar Muallaf dalam borang yang ditetapkan.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.