ENAKMEN 2
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) 2004

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAMSeksyen 117. Keupayaan untuk memeluk agama Islam


Bagi maksud Bahagian ini, seseorang yang tidak beragama Islam boleh memeluk agama Islam jika dia sempurna akal dan—
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.