ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN VI - MASJIDSeksyen 97. Kawalan dan arahan ke atas Pegawai Majid.


Dalam perlaksanaan tugas mereka, Khatib, Bilal dan Siak hendaklah tertakluk kepada kawalan dan arahan Imam.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.