ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGSeksyen 9. Tamat perlantikan.


Perlantikan ahli-ahli Majlis hendaklah tamat -
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.