ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN II - MAJLIS UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANGSeksyen 13. Setiausaha.


(1) Setiausaha Majlis hendaklah dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan atas nasihat Majlis.

(2) Setiausaha adalah berhak menghadiri semua mesyuarat Majlis dan mengambil bahagian dalam perjalanannya tetapi tidak mempunyai hak mengundi.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.