ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN VII - PEMELUKAN AGAMA ISLAMSeksyen 102. Sempurnanya pemelukan.


Dengan syarat bahawa kehendak-kehendak seksyen 100 dan seksyen 101 telah dipenuhi, seseorang itu telah memeluk agama Islam dan menjadi seorang Islam sebaik-baik sahaja dia habis mengucap dua Kalimah Syahadah dan orang tersebut hendaklah dirujuk sebagai muallaf.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.