ENAKMEN 3 TAHUN 1991
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM 1991

BAHAGIAN III - MAHKAMAH SYARIAHSeksyen 48. Bidangkuasa Mahkamah Rendah Syariah.


(1) Mahkamah Rendah Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa di dalam sempadan tempatan bidangkuasa yang diberi kepadanya dan hendaklah diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah.

(2) Mahkamah Rendah Syariah hendaklah -
(3) Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh dari masa ke masa melalui pemberitahuan dalam Warta meluaskan bidangkuasa Mahkamah Rendah Syariah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.