ENAKMEN 1 TAHUN 2003
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR



Seksyen 12. Tamat pelantikan.


Pelantikan seseorang anggota Majlis yang dilantik hendaklah tamat—
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.