Phg. P.U. 18/1998
KEDAH-KAEDAH MASJID 1998
BAHAGIAN II - FUNGSI DAN PENGURUSAN MASJID
Kaedah 4. Fungsi masjid.

(1) Fungsi masjid adalah seperti berikut:
(2) Bagi maksud kaedah ini, masjid tidak boleh dijadikan tempat berkempen politik atau perbincangan politik kepartian atau apa-apa isu yang boleh membawa kepada perpecahan ummah.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.